Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  Da Nang Education Development And Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DEIDCO
 • Trụ sở chính
  Số 145 Lê Lợi, P.Hải Châu I, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
 • Điện thoại
  +84-(0)511-388.99.50
 • Fax
  +84-(0)511-388.99.57
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Hoàng Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Dũng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lê Văn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Thu Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Phú Cường
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hồ Đoàn Thiên Kim
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Công Đức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quang Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Trần Phước Chương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Ngọc
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hà Khiêm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ