Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2
 • Tên quốc tế
  Industrial Urban Development Joint Stock Company No. 2
 • Viết tắt
  D2D
 • Trụ sở chính
  H22, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 • Điện thoại
  +84-(0)61-381.77.42
 • Fax
  +84-(0)61-381.77.68
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lương Minh Hiền
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hà Quan Dũng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Đức Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Kim Thu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thái Vũ Đoài
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Trọng Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Đức Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Lưu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Thị Minh Tâm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thanh Thúy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Trọng Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Đức Thành
  Tổng Giám đốc
 • Hà Quan Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Đình Thái
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hiếu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Kim Thu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Lưu
  Kế toán trưởng
 • Hồ Đức Thành
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ