Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih (CYC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih
 • Tên quốc tế
  Chang Yih Ceramic Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Chang Yih Ceramic
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch 1, Đồng Nai, Việt Nam
 • Điện thoại
  +84-(0)61-54.95.58
 • Fax
  +84-(0)61-54.95.66
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Chen Hui Zun
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đàm Thị Vân Anh
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Sinh
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Lee Mo Ting
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Tsai Chien Feng
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Tseng Sen Hsien
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thanh Thiệt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Linh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Sinh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hồng Phúc
  Kế toán trưởng
 • Dương Châu Thụy Mộng Thuyền
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ