Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội (CXH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội
 • Tên quốc tế
  Hanoi Passenger Car Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CXH
 • Trụ sở chính
  Gác 2, Bến xe Gia Lâm, Phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội
 • Điện thoại
  (043)8271924
 • Fax
  (043)8733011
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Du lịch
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hoàng Trung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Chung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mạnh Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thanh Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Minh Hiền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Liên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Thanh Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Văn Huy
  Tổng Giám đốc
 • Lê Thanh Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Anh Thơ
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ