Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8 (CX8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8
 • Tên quốc tế
  Constrexim No 8 Investment And Construction Join Stock Company
 • Viết tắt
  Constrexim No 8
 • Trụ sở chính
  Toà nhà Constrexim 8, Km số 8 Đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại
  +84-(0)4-35.54.31.97
 • Fax
  +84-(0)4-35.54.31.97
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Đức Tiến
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Duy Hậu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Biên Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Dung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Bá Mận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Long
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Ngọc Chính
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Kim Khánh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Duy Hậu
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Viễn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Biên Cương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Bá Mận
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu Hoài
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ