Công ty Cổ phần CMC (CVT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần CMC
 • Tên quốc tế
  CMC Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CMC JSC
 • Trụ sở chính
  Phố Anh Dũng – Phường Tiên Cát – Việt Trì – Phú Thọ
 • Điện thoại
  +84-(0)210-384.66.19; +84-(0)210-625.82.36
 • Fax
  0210.384.77.29
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Quang Huy
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Dương Quốc Chính
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Kiều Thế Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Quang Vững
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phi Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Phương Nga
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Chiến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngân Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Chiến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quang Huy
  Tổng Giám đốc
 • Dương Quốc Chính
  Phó Tổng Giám đốc
 • Kiều Sơn Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tạ Quang Vững
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Phúc Viện
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Quốc Chính
  Kế toán trưởng
 • Phạm Anh Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ