Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng (CVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  Hai Phong Green Park Joint stock company
 • Viết tắt
  Công viên, Cây xanh Hải Phòng
 • Trụ sở chính
  Số 53 Lạch Tray, phường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Điện thoại
  031 3847032
 • Fax
  031 3847240
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Văn Tuân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Khắc Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Quang Sỹ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Minh Thu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Kiến Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thị Hồng Liên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Tuyết Mai
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Thị Vân Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Kiến Phong
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Gia Bảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Quang Sỹ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Quang Sỹ
  Kế toán trưởng
 • Lê Văn Tuân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ