Công ty Cổ phần chế tạo máy - VINACOMIN (CTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần chế tạo máy - VINACOMIN
 • Tên quốc tế
  Vinacomin - Machinery Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VMC
 • Trụ sở chính
  486 Đường Trần Phú, P.Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại
  (+84) 333.862319 - 0333.862401- 0333.862875
 • Fax
  (+84) 333.862034
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Máy công nghiệp
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Tứ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Chung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Viết Sự
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Xuân Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Minh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Mạnh Hùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Chu Thị Việt Trung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Công Hoan
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Minh Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Xuân Hạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Viết Sự
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tăng Bá Khang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thu Hương
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Quang Huy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ