Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VIETINBANKSC
 • Trụ sở chính
  306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  2462780012
 • Fax
  2439741760
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Dịch vụ đầu tư
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hạ Quang Vũ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Khổng Phan Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Thu Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thu Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Thu Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lâm Thị Thu Hường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Khổng Phan Đức
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Hải Sâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Thái Hoàng Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Chu Mạnh Hiền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Tú Anh
  Kế toán trưởng
 • Khổng Phan Đức
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ