Công ty cổ phần Công trình Viettel (CTR: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Công trình Viettel
 • Tên quốc tế
  Viettel Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công trình Viettel
 • Trụ sở chính
  Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại
  02462661225
 • Fax
  02462571783
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Viễn thông
 • Ngành
  Dịch vụ viễn thông cố định
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Dương Quốc Chính
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Thế Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tất Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Đình Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thanh Sang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Quang Tuệ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Mai Thị Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Hồng Quân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Đình Trường
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thái Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thế Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Hữu Hiền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Thu Hiền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Duy Bảo
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Ngọc Ánh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ