Công ty Cổ phần City Auto (CTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần City Auto
 • Tên quốc tế
  City Auto Corporation
 • Viết tắt
  City Auto Corp.
 • Trụ sở chính
  Số 218 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3726 2626
 • Fax
  028 3726 3626
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Ôtô & linh kiện phụ tùng
 • Ngành
  Ôtô
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Ngọc Dân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Thanh Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Trung Chánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nìm Vuồn Phu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Mỹ Dung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thương Thương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Trung Chánh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoàng Minh Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Phú
  Kế toán trưởng
 • Phan Thị Hồng Phương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ