Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
 • Tên quốc tế
  Coteccons Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  COTECCONS
 • Trụ sở chính
  Lầu 9-12, số 236/6, đường Điện Biên Phủ, phường 17, Bình Thạnh, TP.HCM
 • Điện thoại
  +84-(0)8-35.14.22.55
 • Fax
  +84-(0)8-35.14.22.77
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Bá Dương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Quyết Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Giuseppe Maniscalco Ferrara
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Duy Lam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bolat Duisenov
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Cảnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Phúc Long
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Cẩm Ly
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Bá Dương
  Tổng Giám đốc
 • Phan Huy Vĩnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Chính
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quang Quân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quang Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Từ Đại Phúc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Hồng Hạnh
  Kế toán trưởng
 • Trần Quang Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ