Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Gia Lai CTC
 • Tên quốc tế
  CTC Gia Lai Joint Stock Company
 • Viết tắt
  GiaLai CTC
 • Trụ sở chính
  18 Lê Lai,TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại
  +84-(0)59-382.43.32
 • Fax
  +84-(0)59-382.42.59
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Hồng Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lưu Chí Hòa
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Thanh Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Trung Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tống Văn Thiều
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hứa Minh Trí
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Đức Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Triều Ninh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Mai Văn Huấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Hồng Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Thanh Toàn
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Viết Phú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Ngọc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Thị Thu Thủy
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Minh Ngọc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ