Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 (CT3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3
 • Tên quốc tế
  Project 3 Construction And Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CT3
 • Trụ sở chính
  136/1 Trần Phú, P4, Q5, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 38.33.93.90
 • Fax
  028 38.35.11.02
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Văn Thúy
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Ngọc Côi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Quốc Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Nhương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Kim Chinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quốc Đoàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Vũ Bình Thiên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Thuận
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Minh Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Quốc Đoàn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Việt Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thanh Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Kim Chinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Quang Thịnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Ngọc Diệp
  Kế toán trưởng
 • Trương Trọng Luật
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ