Công ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam
 • Tên quốc tế
  SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  SBCC
 • Trụ sở chính
  Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
 • Điện thoại
  028 3829 6620 – 028 3822 5373
 • Fax
  028 3824 3166 – 028 38239109
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Văn Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Phương Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Thọ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thanh Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Hồng Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Thoa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Tùng Lâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Minh Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Thọ
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoài Phú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Trung Hiếu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thanh Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Ngọc Diệp
  Kế toán trưởng
 • Lê Tùng Lâm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ