Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
 • Tên quốc tế
  The Sounthern Rubber Industry Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CASUMINA
 • Trụ sở chính
  180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3836 2373
 • Fax
  028 3836 2633
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Ôtô & linh kiện phụ tùng
 • Ngành
  Lốp xe
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Xuân Bắc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Thiện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Tùng Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hồng Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Thị Chung Tiến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thu Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Bích Ngọc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Hồng Phú
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Thiện
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Song Thao
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Đông
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Quốc Anh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Minh Thiện
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ