Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân
 • Tên quốc tế
  Cai Lan Port Investment Joint-Stock Company
 • Viết tắt
  CAILAN PORT INVEST
 • Trụ sở chính
  Số 01, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Điện thoại
  04033 351 2868
 • Fax
  04033 351 2899
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Minh Khôi
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Quang Đạo
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đẳng Song
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thẩm Hồng Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Thanh Duyên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Hoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Kiều Oanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Toàn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bá Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Toàn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ