Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng (CPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  Haiphong Funeral Services Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HPFCO
 • Trụ sở chính
  Số 199, đường Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại
  (031) 3.510 863
 • Fax
  (031) 3.510 863
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Dịch vụ tiêu dùng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hồng Lê
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Văn Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Mạnh Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hải Yến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Ngọc Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Xuân Thư
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Phong
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Phú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Lê
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ