Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ
 • Tên quốc tế
  Can Tho Pesticides Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CPC
 • Trụ sở chính
  51 Trương Văn Diễn, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
 • Điện thoại
  02923 861 770
 • Fax
  02923 861 798
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Trung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Viết Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Đăng Trúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Văn Mưa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thái
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hồ Văn Hỷ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Minh Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Trung
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Quách Thị Thúy
  Kế toán trưởng
 • Bùi Anh Dũng
  Giám đốc Kinh doanh
 • Bùi Anh Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ