Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu (COM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu
 • Tên quốc tế
  Materials - Petroleum Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Comeco
 • Trụ sở chính
  Tòa nhà COMECO, 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3. TP HCM
 • Điện thoại
  08-38211111
 • Fax
  08-38255555
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Văn Nghĩa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Bách
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Tấn Thương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Thoại
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Linh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Võ Tuấn Hào
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngụy Thành Quốc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Tấn Thương
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Chơn Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Khoa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Công Quyền
  Kế toán trưởng
 • Đinh Viết Thắng
  Giám đốc Kinh doanh
 • Phạm Văn Khoa
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ