Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (CNT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư
 • Tên quốc tế
  Construction And Materials Trading Joint Stock Company
 • Viết tắt
  C&T
 • Trụ sở chính
  9-19 Hồ Tùng Mậu, quận 1, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  08 3829 5488
 • Fax
  08 3821 1096
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Quốc Khánh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Thanh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Viết Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Viết Tân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phùng Đạt Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Văn Hoan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thanh Tùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hà Văn Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phùng Đạt Đức
  Tổng Giám đốc
 • Phan Trung Huy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Đức Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Tuân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thanh Tuấn
  Kế toán trưởng
 • Phạm Anh Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ