Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (CNN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
 • Tên quốc tế
  Consultant and Inspection Joint stock company of Construction Technology and Equipment - CONINCO
 • Viết tắt
  CONINCO
 • Trụ sở chính
  Số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội
 • Điện thoại
  043 8523 706
 • Fax
  043 5741 708
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Công
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mạnh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Ngọc Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Doát
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Minh Hoàng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Huy Quang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hà Minh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đăng Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Ngọc Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Quân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Ngọc Cương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thanh Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mạnh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Trường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Huy Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Lương Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Xuân Tường
  Kế toán trưởng
 • Lê Xuân Tường
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ