Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco (CNC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco
 • Tên quốc tế
  Traphaco high tech joint stock company
 • Viết tắt
  Traphaco CNC
 • Trụ sở chính
  xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại
  (0321) 3991 828
 • Fax
  (0321) 3991 790
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất thông thường
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Nhượng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Năng Liêu
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Túc Mã
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ma Thị Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Liêm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thanh Duyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Công Vĩnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ma Thị Hiền
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Duy Ký
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Bích Ngọc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Năng Liêu
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ