Công ty cổ phần Camimex Group (CMX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Camimex Group
 • Tên quốc tế
  Camimex Group Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Camimex Group
 • Trụ sở chính
  Số 333 Cao Thắng, K7, phường 8, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại
  7803831608
 • Fax
  7803832297
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Sĩ Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Đức Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Ngọc Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn An Ninh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đăng Duẩn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hoàng Nghĩ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Thắng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn An Ninh
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Đức Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Thị Bích Phượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trọng Hà
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hoàng Nghĩ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ