Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau (CMW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau
 • Tên quốc tế
  Ca Mau Water Supply Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CAWACO
 • Trụ sở chính
  Số 204, đường Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại
  290383723
 • Fax
  2903836723
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hồ Tấn Luật
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Phước Tài
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Công Tấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hoàng Khện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Thị Hiền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Hà Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Văn Hải Lý
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hoàng Khện
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Phước Tài
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Tấn Phong
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Thiện Trị
  Kế toán trưởng
 • Huỳnh Thiện Trị
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ