Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau
 • Tên quốc tế
  Ca Mau Trading Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CAMEX
 • Trụ sở chính
  Số 70-72 Đề Thám, phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại
  290.3822772
 • Fax
  290.3834358
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Tuấn Quỳnh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Dương Xuân Phát
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Việt Ánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Xuân Trình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Cao Sơn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • NGô Thế Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Chí Hiếu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Việt Ánh
  Tổng Giám đốc
 • Lưu Hoàng Thống
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phù Chí Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Việt Ngọc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phù Chí Anh
  Kế toán trưởng
 • Phù Chí Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ