Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông
 • Tên quốc tế
  Information And Networking Technology Joint Stock Company
 • Viết tắt
  INFONET.,JSC
 • Trụ sở chính
  Tòa nhà INFORNET, số 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 37.73.07.93
 • Fax
  034 37.73.08.09
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Dịch vụ máy tính
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Thanh Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Ngọc Tú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Ngọc Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Trọng Đại
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Duy Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Kiều Dung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thương Huyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Mai Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Ngọc Tú
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Thuận
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Lê Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hoa
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Đức Thuận
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ