Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Viet Nam Construction and Manpower Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CM VIET NAM.,.JSC
 • Trụ sở chính
  Số 252 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Điện thoại
  +84-(4)-62.69.07.42/43
 • Fax
  +84-(4)-62.69.07.41
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ cung ứng lao động và đào tạo
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Minh Phúc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Kim Ngọc Nhân
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Phi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Tiến Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Loan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Thị Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Duy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Kim Ngọc Nhân
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Ngọc Trường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Tú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Việt Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Phi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Thị Thủy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Thị Thủy
  Kế toán trưởng
 • Đặng Xuân Hiến
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ