Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Viet Nam Construction and Manpower Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CM VIET NAM.,.JSC
 • Trụ sở chính
  Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  (84 - 024) 3573 8555
 • Fax
  (84 - 024) 3856 4666
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ cung ứng lao động và đào tạo
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Minh Phúc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Kim Ngọc Nhân
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Phi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Sơn Hùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Minh Đức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Thị Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Duy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Kim Ngọc Nhân
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Ngọc Trường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Tú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Việt Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Phi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Thị Thủy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Thị Thủy
  Kế toán trưởng
 • Đặng Xuân Hiến
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ