Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây (CMP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây
 • Tên quốc tế
  Chan May Port Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Cảng Chân Mây
 • Trụ sở chính
  Thôn Bình An, Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại
  2343891841
 • Fax
  2343891838
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Dương Bá Hòa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Văn Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Hoàng Thi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Chí Phai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Tuấn Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Hoàng Diệu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Công Định
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Văn Toàn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thành Công
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Phong
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Chương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Hoàng Thi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Khánh Toàn
  Kế toán trưởng
 • Lê Văn Tiến
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ