Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket (CMN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket
 • Tên quốc tế
  Colusa-Miliket Foodstuff Joint stock company
 • Viết tắt
  Lương thực thực phẩm Colusa-Miliket
 • Trụ sở chính
  1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3896 6835 – 3897 9204
 • Fax
  028 3896 0013
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lưu Thị Tuyết Mai
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Kim Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Chí Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Đặng Khánh Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Nam Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thị Thịnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thế Long
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Bích Trâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Văn Út
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Ngọc Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Mai Hương
  Kế toán trưởng
 • Võ Văn Út
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ