Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - Vinacomin (CMK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - Vinacomin
 • Tên quốc tế
  Viancom - Maokhe Mechanical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CKMK
 • Trụ sở chính
  Khu Quang Trung, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại
  033 387 1312
 • Fax
  033 387 1387
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Máy công nghiệp
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Trung Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vương Quốc Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Văn Phối
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hải Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Hinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hồng Quang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hoan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đại Dương Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hải Long
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Văn Phối
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vương Quốc Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Thúy Hường
  Kế toán trưởng
 • Đỗ Văn Hinh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ