Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
 • Tên quốc tế
  CMC Corporation
 • Viết tắt
  CMC Corporation
 • Trụ sở chính
  CMC Tower, số 11 Phố Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại
  024 37.95.86.68
 • Fax
  024 37.95.89.89
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Dịch vụ máy tính
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trung Chính
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Ngọc Hùng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Danh Lam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Tuấn Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phước Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Kim Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Việt Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Hoàng Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trương Thanh Phúc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thành Nam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Phương Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trung Chính
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Ngọc Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Phước Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Thanh Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thanh Sơn
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Hồng Phương
  Kế toán trưởng
 • Lê Thanh Sơn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ