Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (CLX: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
 • Tên quốc tế
  Cho Lon Investment and Import Export Corporation (Cholimex)
 • Viết tắt
  CHOLIMEX
 • Trụ sở chính
  631-633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3 854 7102
 • Fax
  028 3 855 5682
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Bán lẻ thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Thị Thanh Nhàn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Tuấn Ngọc
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh An Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Văn Thân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Minh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Duy Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Nguyệt Hằng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phan Quỳnh Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh An Trung
  Tổng Giám đốc
 • Lưu Thanh Danh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Văn Đầy
  Kế toán trưởng
 • Huỳnh An Trung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ