Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái
 • Tên quốc tế
  CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  CAT LAI PORT JSC
 • Trụ sở chính
  934 D2, Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  8.37421118
 • Fax
  8.37420923
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đăng Nghiêm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thành Khoa
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Ngọc Tuyến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lâm Văn Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thanh Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Lan Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quang Phước Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lâm Văn Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Thi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thanh Sơn
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ