Công ty Cổ phần xi măng La Hiên - VVMI (CLH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần xi măng La Hiên - VVMI
 • Tên quốc tế
  La Hien Cement Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VVMI
 • Trụ sở chính
  Xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại
  +84-(0)28-03.82.91.54
 • Fax
  +84-(0)28-03.82.90.56
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Huy Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Mạnh Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Thu Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Việt Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Hậu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Thị Huệ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Hoài
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Ngọc Bách
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Bá Chức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Tập
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Thu Hiền
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ