Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

  • Tên pháp định
    Công ty Cổ phần Cát Lợi
  • Tên quốc tế
    Cat Loi Joint Stock Company
  • Viết tắt
    CLC
  • Trụ sở chính
    Khu CN Cát Lái (cụm 2), Đường D, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Q2, TP.HCM
  • Điện thoại
    +84-(0)8-3742.11.18
  • Fax
    +84-(0)8-3742.09.23
  • Website

CHI TIẾT

  • Thành viên của TTGD
     
  • Lĩnh vực
    Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
  • Ngành
    Thuốc lá
  • Số chi nhánh
    0
  • Số nhân viên
    0

BAN LÃNH ĐẠO

  • Tên
    Chức vụ
  • Phan Văn Tạo
    Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Bùi Tấn Hòa
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Cù Mạnh Đạt
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Trịnh Xuân Quang
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Huỳnh Nam
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Trương Bình An Sơn
    Trưởng Ban Kiểm soát
  • Đỗ Thu Hà
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Nguyễn Thế Long
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Bùi Tấn Hòa
    Tổng Giám đốc
  • Nguyễn Đức Hanh
    Phó Tổng Giám đốc
  • Nguyễn Hoàng Minh
    Phó Tổng Giám đốc
  • Liêu Phước Tính
    Kế toán trưởng
  • Liêu Phước Tính
    Đại diện công bố thông tin
  • Bùi Tấn Hòa
    Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ