Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cát Lợi
 • Tên quốc tế
  Cat Loi Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CLC
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp Cát Lái (Cụm 2), Đường D, Phường Thanh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại
  2837421118
 • Fax
  2837420923
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Thuốc lá
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hà Quang Hòa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cù Mạnh Đạt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Xuân Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Tấn Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Ánh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thu Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Tấn Hòa
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Hanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoàng Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Liêu Phước Tính
  Kế toán trưởng
 • Liêu Phước Tính
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ