Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất công nghiệp (CIP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất công nghiệp
 • Tên quốc tế
  Construction and Industrial Production Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CIPC
 • Trụ sở chính
  Tầng 4, Toà nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3312 0165
 • Fax
  024 3312 0165
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Chí Nguyễn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thế Hiển
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Quang Hưng
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Huy Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Văn Hùng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Hương Giang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ