Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên quốc tế
  Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CII
 • Trụ sở chính
  Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, số 115 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  (84.28) 3622 1025
 • Fax
  (84.28) 3636 7100
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Vũ Hoàng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Thanh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • JohnEric T.Francia
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Kang Sang In
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dominic Scriven OBE
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mai Bảo Trâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Ngọc Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quốc Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Minh Thư
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thị Ngọc Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Tuất
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Quốc Bình
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mai Bảo Trâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Khắc Hoành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu Trà
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Thị Mai Hương
  Kế toán trưởng
 • Dương Quang Châu
  Giám đốc Kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Trà
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ