Công ty Cổ phần COMA18 (CIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần COMA18
 • Tên quốc tế
  Coma18 Joint stock Company
 • Viết tắt
  Coma18.,JSC
 • Trụ sở chính
  Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
 • Điện thoại
  024 33.54.56.08
 • Fax
  024 33.54.46.67
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Quang Đông
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tĩnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đức Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Quang Khuê
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quang Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Thị Thúy Hằng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Nhàn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Vân Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Quang Khuê
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Bình
  Kế toán trưởng
 • Dương Thị Thu Hà
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ