Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (CID: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng
 • Tên quốc tế
  Construction and Infrastructure Development Joint Stock Corporation
 • Viết tắt
  CINDE
 • Trụ sở chính
  Cụm Công Nghiệp Vĩnh Niệm, Đường Nguyễn Sơn Hà, Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng
 • Điện thoại
  +84-(0)31-387.05.77
 • Fax
  +84-(0)31-387.05.76
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Duy Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Cảnh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thiết
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hải Nguyên Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Hải Bảo Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quốc Điền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Trọng Hiệp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Ánh Dương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Duy Hải
  Tổng Giám đốc
 • Trần Hải Nguyên Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thiết
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Nguyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tạ Xuân Hoàn
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ