Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 (CI5: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5
 • Tên quốc tế
  No.5 Construction Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CIC-5 JSC
 • Trụ sở chính
  22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  (028)3 8232074
 • Fax
  (028)3 8232075
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Chu Tuấn Ngọc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Khương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Đức Cường
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Tuấn Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lương Thị Ngọc Phụng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Khương
  Tổng Giám đốc
 • Phan Tuấn Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hiền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Hải
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ