Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (CHS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên quốc tế
  Ho Chi Minh City Public Lighting Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SAPULICO
 • Trụ sở chính
  Số 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 38536883
 • Fax
  028 38592896
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Mạnh Thường
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đoàn Thị Minh Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Thọ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Trí Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Xuân Liễu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tấn Phong
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Nam Trung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Trí Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Dương Chí Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Chiến Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Xuân Đông
  Kế toán trưởng
 • Huỳnh Trí Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ