Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung
 • Tên quốc tế
  Central Hydropower Joint Stock Company
 • Viết tắt
  EVNCHP
 • Trụ sở chính
  Lô 57B đường số 6 Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
 • Điện thoại
  2363959110
 • Fax
  2363935960
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hồ Quốc Việt
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Văn Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Công Giới
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Quyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lương Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Quang Việt
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Viết Thiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Danh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Công Giới
  Tổng Giám đốc
 • Lê Quý Anh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lâm Uyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Mai
  Kế toán trưởng
 • Trương Công Giới
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ