Công ty cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam (CGV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Vietnam Ceramic Glass Joint stock company
 • Viết tắt
  VINACEGLASS
 • Trụ sở chính
  20-24 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM
 • Điện thoại
  028 3829 0920
 • Fax
  028 3829 0768
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Lê Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Ngọc Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Phúc Thưởng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quang Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thị Kim Hoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Ngọc Lan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Trung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hồng Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Lê Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Phượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Ngọc Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thanh Liêm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Huỳnh Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Nguyễn Minh Chi
  Kế toán trưởng
 • Trần Lê Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ