CTCP Dược phẩm Cần Giờ (CGP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  CTCP Dược phẩm Cần Giờ
 • Tên quốc tế
  Cangio Pharmaceutical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CAGIPHARM
 • Trụ sở chính
  Lầu 2, Khu 2F-C1, Tòa nhà Mirae Bussiness Center, 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.HCM
 • Điện thoại
  028 3979.8750
 • Fax
  028 3979.8753
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Thị Hồng Liên
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Cung
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Dương Minh Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Phi Hậu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Mầng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Công Triết
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Bích Loan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Ánh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Cung
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Phi Hậu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Trang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Đông Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Công Triết
  Kế toán trưởng
 • Hồ Xuân Bình
  Kế toán trưởng
 • Trần Ngọc Lan Trang
  Giám đốc Kinh doanh

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ