Công ty Cổ phần Tech - Vina (CET: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tech - Vina
 • Tên quốc tế
  Tech - Vina Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TECH-VINA.,JSC
 • Trụ sở chính
  Thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại
  0203 864 617
 • Fax
  0203 864 617
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hoàng Văn Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Minh Thái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Thị Vân Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thùy Dung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Lệ Tuyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Triệu Thị Mùi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Văn Hải
  Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Hoài
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Thị Lệ Tuyết
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ