Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên môi trường (CER: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên môi trường
 • Tên quốc tế
  Cadastre And Enviromental Resources Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CERCO
 • Trụ sở chính
  Số 143, ngõ 85, phố Hạ Đình, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại
  (84-24) 3557 2490
 • Fax
  (84-24) 3557 2492
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Dịch vụ bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đinh Thi Hào
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Dương Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Diên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Đỗ Quyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mai Thu Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hải Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Việt
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Văn Thái
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Đình Kiện
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Thi Hào
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ