Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Cencon Việt Nam (CEN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Cencon Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Cencon Viet Nam Air Services Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Cencon Việt Nam, JSC
 • Trụ sở chính
  Cencon Việt Nam Plaza, Khu đô thị Văn Phú, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
 • Điện thoại
  0246 285 0292
 • Fax
  0246 285 0292
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Tiến Thành
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Minh Hội
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Quang Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Thường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mạc Thị Hoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Phương Thanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Minh Chính
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tưởng Thị Bích Thạch
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tiến Thành
  Tổng Giám đốc
 • Lương Quang Hiệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mạc Thị Hoa
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hữu Thường
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ