Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
 • Tên quốc tế
  CII Engineering and Construction JSC
 • Viết tắt
  CII E&C
 • Trụ sở chính
  185 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3512 2712
 • Fax
  028 3512 0633
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Vũ Hoàng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Đình Thành
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Vũ Thức
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Quốc Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Mai Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Chính
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Bé Mum
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phùng Văn Hiền
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Tiến Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trường Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Xuân Phước
  Kế toán trưởng
 • Bùi Xuân Phước
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ