Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (CE1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1
 • Tên quốc tế
  Construction And Industry Equipment Joint Stock Company - CIE1
 • Viết tắt
  CIE1
 • Trụ sở chính
  Lô 22+23, Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3818 2859
 • Fax
  024 3818 2977
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Máy công nghiệp
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Quốc Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Trọng Hiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Minh Khôi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Thị Huyền Trang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Dương Thị Hà Bích
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Phúc Thanh Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tạ Đình Lân
  Tổng Giám đốc
 • Phan Trọng Phượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hùng Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Thị Liêm
  Kế toán trưởng
 • Đào Thị Liêm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ